Klik hier om je aan te melden
Ga naar boven

Welkom op de website van het st. Laurentius Kookgilde uit Tilburg en omgeving.

Wat is een gilde? (zie ook Wikipedia)

Een gilde was van oudsher een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan.

Gildepenningen kleermakersgilde

Het kleermakersgilde uit Goes in 1678.

Gilden waren er al in de Middeleeuwen.

Gilden waren er al in de Middeleeuwen.

Rembrandt schilderde al gilden!

Rembrandt schilderde al gilden!

In een gilde werden kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel “meester” verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen. Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk, soms zelfs tot een monopolie.

Er bestonden verschillende soorten gilden zoals ambachtsgilden, handels- of koopmansgilden en schuttersgilden. In ons geval was het dus het koken wat de basis vormde voor het Gilde.

Tegenwoordig hebben slechts weinig gilden nog de rol van het vroegere gilde. Het enige uit de middeleeuwen overgebleven gilde in Nederland is het Smedengilde van St. Eloy in Utrecht uit 1304.

Wat zijn wij?

Sint Laurentius is een kookgilde, niet te verwarren met een kookclub. Er staat sint voor, is het alleen voor Heiligen? Nou nee, niet bepaald. Wel zijn veel Gilden uit het zuiden afkomstig en kennen een oorsprong in een Katholieke traditie. Maar ons Gilde is toegankelijk voor alle gezindten. Wij bemoeien ons met koken; niet met een religie. Trouwens het Gilde bestaat uit dames en heren.